Wonen voor iedereen

Binnen Oorspronkelijk Wonen onderscheiden wij verschillende woningontwerpen. U heeft de keuze uit eengezinswoningen, drie-onder-één-kapwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande villa’s. Alle woningen worden opgetrokken in een tweetal donkere kleuren gevelmetselwerk, waarbinnen creatief wordt omgesprongen met diversiteit door gevelaccenten van onder andere wit sauswerk, bloemkozijnen, erkers, gevelverbijzonderingen, hoekoplossingen met luifels en verspringende gevelvlakken.

Binnen de context van de omgeving en haar bewoners, is de architectonische uitstraling door middel van materiaalgebruik, kleurenbeeldspraak en detaillering, landelijk/klassiek met een moderne uitstraling en zal het begrip ‘Oorspronkelijk Wonen’ zich niet alleen beperken tot de woning zelf, maar een bijdrage leven aan een complete en hoogwaardige leefomgeving.

Bouw woningen Cluster 11 in volle gang!

Het gekozen thema binnen de architectuur van cluster 11 is het concept van de ‘hooiberg’. Anders gezegd, de transformatie van de hooiberg is terug te lezen in de architectuuruitstraling van de woningen. De hooiberg van vroeger had 1 functie en was eenduidig en functioneel in gebruik, het hooi bergen. De architectuur kenmerkt zich dan ook in een rustige gevelopbouw en is modern en functioneel vorm gegeven, er wordt hier gewoond.

De woningen hebben een strakke baksteenuitstraling als onderplint waarbij de overgang tot de dakrand uitgevoerd wordt in een verduurzaamd donkere Cape cod gevelbeschieting. Alle eindgevels worden eveneens op deze wijze uitgevoerd.Daarnaast kenmerken deze moderne woningen zich door verbijzonderingen in de gevels en de daken. De woningen worden af en toe onderbroken door een ‘Volendammer’ dwarskap maar ook diverse kleuraccenten geven extra cachet en glans waarmee de woningen zich expliciet onderscheiden. In cluster 11 worden wederom de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeentelijke visie onderschreven, de filosofie van Oorspronkelijk Wonen blijft leesbaar in relatie met de voorgaande clusters 3, 6, 7, 8 en 12. 

De architectonische uitstraling is functioneel modern eigentijds. Wisselende woningtypologieën leveren een complete en hoogwaardige leefomgeving.